Mgr Bartłomiej Bodziński-Guzik

O mnie

Absolwent Prawa oraz Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor oraz koordynator międzynarodowych oraz lokalnych projektów edukacyjnych i społecznych.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia prawa
 • partycypacja publiczna
 • prawo administracyjne 
 • społeczeństwo obywatelskie 
 • teatr uciśnionych, teatr legislacyjny 
 • prawne i pozaprawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych 

Projekty badawcze

Kierownik projektu Preludium 20Empatia w tworzeniu prawa. Potencjał Teatru Legislacyjnego, 2021/41/N/HS5/00909


Minigranty ID UJ:

Kierownik minigrantu: LYT jako nowe podejście do prowadzenia badań z zakresu prawa
Kierownik minigrantu: Teatr Legislacyjny jako przykład action research  
Kierownik minigrantu: Teatr Legislacyjny - w poszukiwaniu alternatywnych metod zaangażowania politycznego

Publikacje naukowe

 1. Dobro a pojęcie wspólnoty w Konstytucji RP, [w:] Dobro i interes w prawie, A. Sobczyk (red.), WUJ 2023
 2. Participation and governance in times of social distancing – learning from others – a possible lesson for the European Union, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2021
 3. Normatywny kształt metody notice and comment, Przegląd Prawa Publicznego, 10/2020
 4. Protection through prevention – theatre as an extra-legal means of strengthening cultural diversity (współautorstwo z R. Stożkiem), [w:] Protection of tangible and intangible cultural heritage – contemporary development directions, P. Dobosz, W. Górny, A. Kozień, A. Mazur (red.), AT Wydawnictwo 2020
 5. Komitety negocjacyjnego tworzenia regulacji - normatywny kształt metody, CASUS, 88, 2018 
 6. Komitety negocjacyjnego tworzenia regulacji : analiza i krytyka rozwiązań normatywnych, Internetowy przegląd prawniczy TBSP UJ, 1/2018.