Mgr Ewa Górska

O mnie

Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa oraz w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych w Instytucie Socjologii UJ. Absolwentka studiów bliskowschodnich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wielokrotnie przebywała na Bliskim Wschodzie, gdzie pracowała zawodowo oraz prowadziła badania naukowe. Stypendystka programu The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). Kieruje projektem badawczym „Biopolityka i bioetyka w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie”, finansowanym przez MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant”. Współpracowała z wieloma organizacjami obywatelskimi i pozarządowymi, w tym z Fundacją Court Watch Polska,  European Network for Human Rights (FFIPP) i Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.

https://jagiellonian.academia.edu/EwaGorska

Zainteresowania naukowe

 • prawo muzułmańskie
 • systemy prawne na Bliskim Wschodzie
 • pluralizm prawny
 • orientalizm i okcydentalizm
 • arabskie prawo zwyczajowe
 • spotkania kultur prawnych
 • pomoc rozwojowa i humanitarna na Bliskim Wschodzie

Projekty badawcze

Biopolityka i bioetyka w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, Diamentowy Grant, 2014-2018; Kierownik projektu

Lista publikacji

 1. Arab customary law in contemporary Palestine: remnant of the past or part of a modern arab society? [w:] “Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World”, red. R. Ożarowski, S. Gardocki, Gdańsk: Rambler Press, 2017, p. 107-127.
 2. Memory activism: methods of creation of alternative collective memory in former Yugoslavia and Israel. Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno kulturowy, 32/2016, Kraków: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, p. 7-20.
 3. Arab customary law and the modern Western idea of restorative justice, The Polish Journal of Arts and Culture, 1/2017, Kraków: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, p. 31-50, (współautorstwo: Jan Bazyli Klakla).
 4. Transplantacja w islamie – opinie religijne a praktyka społeczna w państwach muzułmańskich na przykładzie Egiptu oraz Iranu. [w:] „Bliski Wschód na Rozdrożu”, red. J. Marszałek-Kawa, H. Ali Jamsheer. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, p. 179-200.
 5. Kontrolując rozrodczość: regulacje prawne zapłodnienia pozaustrojowego w państwach arabskich na wybranych przykładach. [w:] Struna, no 1 (4), Warszawa: Fundusz Pomocy Studentom, 2015, p.58-68.
 6. O problemach z konstytucją Egiptu: współczesny konstytucjonalizm bliskowschodni i pułapki w treści konstytucji Egiptu z 2012 roku. [w:] "Porewolucyjny Egipt", red. Piotr Niziński, Michał Lipa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, p. 61-74.
 7. Europejska islamofobia a muzułmanie w Polsce. Poliarchia, no 1, 10/2013, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, p. 187-216.
 8. Islam i bioetyka: między nowoczesnością a tradycją, [w:] "Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka - Społeczeństwo - Zmiana", red. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, p. 231-249.
 9. Przestrzeń wirtualna a władza: Internet w świecie arabskim, ARENA. Sprawy Międzynarodowe. Pismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, 12/2012, Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, 2012, p. 27-31.