Mgr Ewa Radomska

O mnie

Absolwentka socjologii oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie również doktorantka w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje projektem badawczym "Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego", finansowanym przez NCN w ramach konkursu Preludium. 

Zainteresowania naukowe

 • socjalizacja prawna
 • komunikowanie prawa
 • społeczne oraz kulturowe aspekty prawa własności intelektualnej 
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • crime mapping 
 • psychologia poznawcza
 • psychologia sali sądowej 
 • feministyczna teoria prawa
 • spotkania kultur prawnych 

Publikacje naukowe

 1. Penalny populizm wśród studentów prawa. Wnioski z badań (w:) Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna (red.) Janina Czapska, Michalina Szafrańska, Daria Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 387-406.
 2. Legitymizacja Policji w Polsce na tle Europejskich Badań Empirycznych, Archiwum Kryminologii, TOM XXXVII, 2016, s. 79-99 (współautorstwo: Janina Czapska, E Daria Wójcik).
 3. Wykształcenie czy kształcenie - jaki jest cel współczesnego szkolnictwa wyższego? Studia Kulturowo-Edukacyjne, Tom X, numer 1, 2015, s. 35-42.
 4. Police Legitimacy, Procedural Justice, and Cooperation with the Police: A Polish Perspective, Varstvoslovje. Journal of Criminal Justice and Security, year 16, 2014, no. 4, s. 453-470,  (współautorstwo: Janina Czapska, E Daria Wójcik).
 5. Społeczne funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i obywateli i porządku publicznego (w:) Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa (red.) Janina Czapska, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 227-265.
 6. Przesłuchanie jako szczególny rodzaj poznania społecznego (w:) Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką (red.) Ewa Habzda-Siwek, Joanna Kabzińska, GWP Sopot 2014, s. 243-262.
 7. Foucault a prawo (w:) Leksykon socjologii prawa (red.) Anna Kociołek-Pęksa, Mateusz Stępień, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 63-67.
 8. Weberowska socjologia prawa (w:) Leksykon socjologii prawa (red.) Anna Kociołek-Pęksa, Mateusz Stępień, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 422-426.