Mgr Jakub Mączka

Adres e-mail
jakub.maczka@uj.edu.pl

O mnie

Zainteresowania naukowe

 • prewencja kryminalna,
 • technologia a prawo
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • koncepcje zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (CPTED drugiej generacji - 2nd generation Crime Prevention Through Environmental Design, DOC - designing out crime, DAC - designing against crime, SBD - secured by design)
 • socjologia prawa – świadomość prawna
 • psychologia społeczna
 • nauka o policji

Publikacje naukowe

 1. J. Mączka, K. Jurzak-Mączka, Wdrażanie CPTED drugiej generacji w Polsce, w: K. Gerlic (red.), Materiały VII sympozjum Architektura i Technika a Zdrowie, Politechnika Śląska Wydział Architektury, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice 2010, s. 57-66.
 2. J. Mączka, O skuteczności CPTED słów kilka, w: L. Grochowski (red.), Arkadiusz Letkiewicz (red.), A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 615-624.
 3. J. Mączka, K. Jurzak-Mączka, Zabezpieczenie emerytalne strażników gminnych (miejskich), w: red. M. Szafrańska (red.), J. Czapska (red.), Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 158-170.
 4. J.Mączka, autor podrozdziałów, redaktor naukowy rozdziału, w: J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria. Badania. Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 5. J. Mączka, Prawo produktem? O reklamie prawa i świadomości prawnej, w:  Dariusz Doliński (red.), Józef Maciuszek (red.), Romuald Polczyk (red.), Wokół wpływu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 199-210.