Dr Joanna Kabzińska

Doktor nauk prawnych

Adres e-mail
jkabzinska@swps.edu.pl

O mnie

Współpracowniczka Katedry Socjologii Prawa UJ. Adiunkt w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii. W 2012 roku obroniła na Wydziale Prawa i Administracji UJ pracę doktorską poświęconą problematyce roli wykrywczej i dowodowej portretu pamięciowego. Kierownik grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA pt. Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego. Wykonawca w grancie przyznanym przez NCN pt. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej. W Katedrze Socjologii Prawa wspólnie z dr Michaliną Szafrańską zajmuje się badaniami poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

Zainteresowania naukowe

 • psychologia i prawo
 • psychologia sądowa
 • psychologia sali sądowej
 • opiniowanie sądowo-psychologiczne
 • portret pamięciowy
 • zachowania autoagresywne w służbach mundurowych
 • użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy służb mundurowych
 • poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast

Publikacje (wybrane)

 1. J. Kabzińska, Kryminalistyczna użyteczność psychologicznych badań nad portretem pamięciowym, [w:] Białe plamy w psychologii sądowej, B. Gulla, I. Niewiadomska, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 73-83, ISBN: 978-83-233-2977-0.
 2. J. Kabzińska, Rysopis i obrazowy portret pamięciowy w świetle prawidłowości pamięci twarzy ludzkich, [w:] Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), , Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 277-287, ISBN: 978-83-7285-552-7.
 3. J. Kabzińska, Kontaminacja systemowa śladów pamięciowych, [w:] Co nowego w kryminalistyce? – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Wydawnictwo stowarzyszenia Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2010, s. 113-120, ISBN: 978-83-931606-1-7.
 4. J. Kabzińska, A. Niedźwieńska, The effect of providing descriptions of perpetrators on their identification by eyewitnesses and investigative bodies, Problems of Forensic Sciences 2011, nr 84, s. 326-335, ISSN 1230-7483.  http://www.forensicscience.pl/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,2/catid,69/id,638/lang,pl/
 5. J. Kabzińska, Long-term consequences of providing a perpetrator's description on a susequent lineup performance, Journal of Criminal Justice and Security (Varstvoslovje) 2012, vol. 14, nr 2, s. 165-174.
 6. J. Kabzińska, Psychologia prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 304-307, ISBN: 978-83-255-5183-4.
 7. J. Kabzińska, Rozdz. IV. 2: Przeszukanie, 4. Przesłuchanie, 6. Opinia biegłego, 7. Kontrola i utrwalanie rozmów, 8. Dokumentacja czynności; Rozdz. VII. 2. Daktyloskopia, 3. Metody antropologii sądowej, 14. Metody niekonwencjonalne, [w:] Kryminalistyka. Przewodnik, Wydawnictwo: Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 128-130; 138-151; 161-168; 168-170; 170-178; 194-205; 205-216; 299-304, ISBN: 978-83-7285-666-1.
 8. J. Kabzińska, Portret pamięciowy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2014, z. 1(11), s. 58-70.
 9. J. Kabzińska, Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego i świadka w świetle nowelizacji k.p.k., Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2014, z. 2(12), s. 35-74.
 10. E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska (red.), Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014, ISBN: 978-83-7489-528-6.
 11. J. Kabzińska, E. Habzda-Siwek, Psychology and law - between multidisciplinary and interdisciplinary approach, Problems of Forensic Sciences 2014, vol. 99, s. 218-232.
 12. J. Kabzińska, Nowe oblicza portretu pamięciowego, [w:] J. Czapska, A. Okrasa (red.) Bezpieczeństwo - policja - kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 98-111, ISBN: 978-83-233-3016-8. 
 13. J. Kabzińska, Wiedza prawników o psychologii zeznań świadków, Prokuratura i Prawo 2015, nr 6, s. 75-85.
 14. J. Kabzińska, Evaluating the probative value of facial composites by laypeople and prosecutor apprentices, Psychology, Crime & Law 2015, vol. 21(8), s. 715-733.
 15. J. Kabzińska, Prosecutor apprentices and laypeople’s knowledge on eyewitness testimony issues, Problems of Forensic Sciences 2016, vol. 105, s. 394-407.
 16. J. Kabzińska, Portret pamięciowy. Zagadnienia psychologiczne i prawne. Psychologia i Architektura, Poznań 2016, ISBN: 978-83-62051-60-1.
 17. J. Kabzińska, M. Szafrańska (w druku), Strach przed przestępczością mieszkańców Krakowa w latach 2014-2016 w świetle wyników badań empirycznych, Archiwum Kryminologii.