Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ

Władze koła 2017/2018

   Przewodnicząca: Maria Włoskowicz

 

 

   Wiceprzewodnicząca: Urszula Małecka

 

 

   Skarbniczka: Karolina Szafarowicz

Historia koła

  • Koło zostało założone w 2014 r.
  • Członkowie Koła z sukcesami brali udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach mediacyjnych, negocjacyjnych i arbitrażowych. Należeli do oficjalnych drużyn Uniwersytetu Jagiellońskiego w takich konkursach jak ICC International Commercial Mediation Competition, The IVA – VIAC Mediation and Negotiation Competition oraz The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
  • Reprezentacja Koła zajęła również pierwsze miejsce w konkursie Mistrzowie Mediacji w 2015 r.
  • W 2015 r. Koło zorganizowało międzynarodowy Panel Dyskusyjny ADR - NEW FIELDS. NEW FORMS. NEW VOICES, podczas którego paneliści mieli okazję do zaprezentowania swojej wizji rozwoju ADR.
  • Nasz sztandarowy projekt, czyli Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno – Negocjacyjny #mediUJ! po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 2016 r. Jest to autorski konkurs, wzorowany na tych odbywających w Paryżu oraz w Wiedniu, w całości stworzony i zorganizowany przez Członków Koła. Z sukcesem zakończyły się już dwie edycje wydarzenia. Wzięli w nich udział uczestnicy z ośrodków akademickich z całej Polski, którzy ocenieni zostali przez najlepszych specjalistów z dziedziny mediacji w kraju.

Obecna działalność koła

  • W naszej działalności skupiamy się zarówno na aspektach teoretycznych, jak i praktycznych różnych metod ADR.
  • Organizujemy warsztaty praktyczne z mediacji, negocjacji i arbitrażu, a także regularne gry negocjacyjne. Gry negocjacyjne odbywają się około dwa razy w miesiącu. Dwuosobowe drużyny na kilkanaście minut przed symulacją negocjacji dostają kazus. Ich zadaniem jest przygotowanie strategii, której użyją w negocjowaniu (zazwyczaj) umowy. Każda ze stron sporu dostaje inne informacje, tzn. że przystępując do negocjacji strony mają pewne informacje wspólne, ale także każda z nich dostaje takie informacje, których nie zna druga strona. Dzięki temu jak najbardziej uprawdopodabnia się realną sytuację, kiedy to nie wiemy wszystkiego o naszym przeciwniku. Czasami w symulacjach asystują mediatorzy (uczestnicy grający mediatorów). Gry pozwalają wyćwiczyć umiejętności miękkie, takie jak np. komunikacja interpersonalna, ale także nauczyć się tak przydatnej w życiu (a w szczególności w pracy prawnika) umiejętności negocjacji opartych na interesach.
  • Organizujemy także spotkania z praktykami. Są to zarówno warsztaty, jak i wykłady otwarte. Do tej pory odbyło się kilkanaście takich spotkań. Naszymi gości byli mediatorzy, prawnicy i pracownicy naukowi zawodowo zajmujący się mediacjami, negocjacjami i arbitrażem, a także negocjator policyjny.
  • Poza ww. wydarzeniami Członkowie Koła w tym momencie organizują także trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno – Negocjacyjnego #mediUJ! oraz ogólnopolską konferencję o zawodzie mediatora (o której informacje zostaną wkrótce udostępnione). Aby dołączyć do komitetów organizacyjnych tych wydarzeń należy skontaktować się z nami mailowo na niżej podane adresy.

Kontakt

Wszelkie bieżące informacje o organizowanych wydarzeniach znajdują się na fanpage`u koła: https://www.facebook.com/ADRTBSPUJ/

Adres e-mail: adr.tbsp.uj@gmail.com