Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa

W dniach 18-19 listopada 2013 r. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa. Została ona zorganizowana przez Katedrę Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego od 2010 r. przez zespół badawczy działający pod kierownictwem dr hab. Janiny Czapskiej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych RP, a także patronatami Prezydenta Miasta Krakowa, Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (EUCPN) oraz Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego (EFUS). Patronat medialny sprawowali: portal Magiczny Kraków oraz czasopisma Samorząd Terytorialny oraz Wspólnota - pismo samorządu terytorialnego.

Konferencja ta była z jednej strony podsumowaniem trzyletnich badań prowadzonych w ramach realizacji projektu, z drugiej zaś - kontynuacją debaty rozpoczętej w maju 2012 r. na forum ogólnopolskiej konferencji Bezpieczny powiat - wyzwania dla społeczności lokalnych. Z tego też powodu wśród referentów znaleźli się zarówno przedstawiciele nauki, jak osoby związane z zapewnianiem bezpieczeństwa na poziomie lokalnym w praktyce. Wśród ponad setki uczestników konferencji odnaleźć można było przedstawicieli państwowej oraz samorządowej administracji publicznej (w tym także przedstawicieli służb, inspekcji i straży), jak również osoby związane z ośrodkami naukowymi.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Wyraził zainteresowanie wynikami i wnioskami wyciągniętymi z przeprowadzanych badań, wskazując przy tym na duże znaczenie zapewniania bezpieczeństwa w perspektywie lokalnej. Następnie gości przywitała prof. Janina Czapska, pod której kierownictwem przeprowadzone zostały badania. Przedstawiła w zarysie cel badań oraz ich metodologiczne założenia oraz zaprosiła do dyskusji odnoszących się do wygłaszanych referatów.

(źródło: sprawozdanie Mgr. Piotra Mączyńskiego)

2013.Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa

Data opublikowania: 14.01.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik