Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform (ICT4COP)

W czwartek 30 maja 2019 roku w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Czy mundury mają płeć? Rola kobiet w zapewnieniu bezpieczeństwa  światowego, krajowego i lokalnego. Seminarium zostało zorganizowane przez zespół badawczy z Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący prace w ramach międzynarodowego projektu Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform (ICT4COP) finansowanego z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

 

 

 

 

Program seminarium

 

Tegoroczne seminarium poświęcone było kobietom w służbach mundurowych, a w szczególności roli, jaką pełnią one w zapewnieniu bezpieczeństwa. Uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać wystąpień poświęconych sytuacji oraz roli kobiet w policji i w innych służbach mundurowych tak w czasach pokoju, jak i wojny oraz odbudowy państwa po konflikcie zbrojnym. Podczas seminarium wystąpili m.in. dr hab. Brygida Kuźniak (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ), insp. Tor Damkås (Norweska Akademia Policji), insp. dr Rafał Kochańczyk (Szkoła Policji w Katowicach) oraz mgr Katarzyna Struzińska (Katedra Socjologii Prawa WPiA UJ). W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja panelowa, w której wzięły udział przedstawicielki służb mundurowych.

Data opublikowania: 26.05.2019
Osoba publikująca: Łukasz Dziura