Leksykon socjologii prawa

Tytuł: Leksykon socjologii prawa

Redakcja: Anna Kociołek-Pęksa, Mateusz Stępień

Wydawnictwo: C.H. Beck

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-255-5183-4

Liczba stron: 478

Język publikacji: Polski

 

Gdyby poszukiwać pojedynczego czynnika, który określa ogólny charakter współczesnej jurysprudencji, to jest nim załamanie się pozytywistycznego paradygmatu prawa. Przy czym, ten ostatni nie jest rozumiany jako wyspecjalizowany nurt nauki prawa, ale jako kulturowy paradygmat myślenia o zjawiskach prawnych. Walka z radykalizmem pozytywistycznej „ortodoksji”, prowadzona przez szkołę historyczną, realizm amerykański i skandynawski, aksjologizm, socjologiczną jurysprudencję, Critical Legal Studies, postmodernistyczną i feministyczną jurysprudencję, a wreszcie socjologię prawa (w jej dominującym kształcie), została zakończona sukcesem. Taka sytuacja stawia, szczególnie przed socjologią prawa, która nie jest ani programem badawczym, ani ideologią, ale pełnoprawną nauką, wymóg samorefleksji i wyznaczenia kierunków badań na przyszłość. Oczywiście nie jest to zasadniczy cel niniejszej publikacji. Jednak uważna lektura przedstawionych haseł ułatwia dokonanie opisu i ocenę dotychczasowych osiągnięć tej dyscypliny oraz wskazuje na nowe zagadnienia i tematy, które być może dopiero staną się częścią socjologiczno-prawnego curriculum. Dlatego też Leksykon socjologii prawa prezentuje najważniejsze „klasyczne” socjologiczno-prawne tematy, które od początku wyznaczały ramy dla refleksji teoretycznej i badań empirycznych oraz przedstawia „nowe” zagadnienia i perspektywy, które czekają na pełne socjologiczno-prawne opracowanie. Stąd też nie może dziwić, że autorami haseł są nie tylko „tytularni” socjologowie prawa, ale także filozofowie i teoretycy prawa, historycy prawa i po prostu socjologowie.

Data opublikowania: 14.07.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik