Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej

Tytuł: Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej

Autor: Mateusz Stępień

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2015

ISBN:

Liczba stron:

Język publikacji: Polski

 

Kultywowanie postawy etnocentrycznej na niwie umysłowej jest dziś nie tylko niestosowne, lecz także nierozważne. Szeroka, wielodziedzinowa i wieloaspektowa konfrontacja kultury zachodniej z kulturami azjatyckimi to obecnie intelektualna powinność, gdyż skutki zaniechania w tej dziedzinie mogą być wyłącznie negatywne. Dlatego przedsięwzięcie Mateusza Stępnia zasługuje na najwyższe uznanie. Jego książka stanowi milowy krok w dziele przyswajania polskiemu czytelnikowi podstaw chińskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej. Daje okazję nie tylko do zapoznania się z odnośnym dziedzictwem Państwa Środka, ale także do jego docenienia, przekonania się, że współtworzący je myśliciele byli pełnoprawnymi członkami dziejowej debaty politologicznej i niejednokrotnie antycypowali idee pojawiające się na Zachodzie.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kosiora, prof. UMCS

Data opublikowania: 14.07.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik