Seminarium dr hab. Janiny Czapskiej, prof. UJ

Prowadzący seminarium

Podstawowe informacje

Seminarium dla prawa stacjonarnego IV i V rok oraz administracji stacjonarnej I i II rok II stopnia - Socjologia prawa i nauka o policji

W roku akademickim 2020/2021 dr hab. Janina Czapska prof. UJ prowadzi seminarium magisterskie z socjologii prawa i nauki o policji dla IV i V roku prawa oraz I i II roku administracji II stopnia (studia stacjonarne).

Z uwagi na warunki epidemiologiczne seminaria prowadzone są zdalnie, przy pomocy MS TEAMS. Nie przeczy to możliwości, jeżeli tylko będzie to bezpieczne, organizowania za zgodą i wolą grupy kilku bezpośrednich spotkań.

Zapisy na seminaria odbywają się przez system USOSweb.

W ramach seminarium każdy z uczestników, w oparciu o zalecaną i uzupełniającą literaturę, przygotuje prezentację na wybrany wcześniej temat. Prezentacja powinna zawierać elementy wiedzy dotyczące przedstawianych zagadnień, ich interpretację, krytyczną ocenę oraz tezy do dyskusji podczas spotkania seminaryjnego. W drugim semestrze uczestnicy będą przygotowywać wystąpienia na interesujące ich tematy z zakresu mediacji i negocjacji oraz innych zagadnień socjologii prawa (w tym psychologii społecznej prawa) oraz nauki o policji

Ewentualne pytania lub wątpliwości dotyczące organizacji seminarium proszę kierować do mgr Łukasza Dziury (e-mail: lukasz.dziura@doctoral.uj.edu.pl) 

 

Seminarium dla prawa niestacjonarnego IV i V rok - Socjologia prawa, mediacja, nauka o policji – prowadzone przez dr hab. Janina Czapską, prof. UJ oraz  dr hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ – piątek (zjazdy prawa), nauczanie zdalne, 16:00-18:15, pierwsze zajęcia 2 X 2020. 

 • empiryczne badania nad prawem 
 • różne odmiany ADR (w tym także ODR) 
 • interdyscyplinarne studia nad policją 
 • uzasadnienia sądowych (np. elementy nietekstualne, złożoność poznawcza uzasadnień, ilościowe badania uzasadnień) 
 • zjawiska psychospołeczne na sali sądowej (architektura sądowa, realizowanie zasad procesowych na salach sądowych, protokołowanie) 
 • badania nad sędziami (empatia sędziowska, wypalenie zawodowe sędziów, stres sędziowski)

 

Seminarium dla administracji niestacjonarnej I i II rok - Mediacja, nauka o policji, socjologia instytucji publicznych - dr hab. Janina Czapska, prof. UJ oraz dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ - piątek (zjazdy administracji), nauczanie zdalne, 16:00-18:15, pierwsze zajęcia 9 X 2020.

 • empiryczne badania nad prawem i administracją
 • różne odmiany ADR w administracji (w tym także ODR) 
 • interdyscyplinarne studia nad policją 
 • metody partycypacji publicznej 
 • komunikacja wizualna w administracji publicznej 
 • jasność i zrozumiałość języka urzędowego