Dyżury

Kierownik

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
janina.czapska@uj.edu.pl
czwartek, godz. 16:30-17:30

Pracownicy

Dr Michał Dudek
michal.dudek@uj.edu.pl
wtorek, godz. 14:30-15:30

Doktoranci prowadzący zajęcia

Mgr Ewa Radomska
wtorek, godz. 15.00-16.00

Mgr Katarzyna Struzińska
środa, godz. 14:00-15:00

Mgr Katarzyna Rużyczka
wtorek, godz. 17:00-18:00

Mgr Łukasz Dziura
wtorek, godz. 17:00 - 18:00