Dyżury

Kierownik

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
janina.czapska@uj.edu.pl
czwartek, godz. 16:00-17:15

On-line: 14, 28 października; 25 listopada; 2, 16 grudnia; 20 stycznia. (na platformie MS Teams)

Stacjonarnie: 7, 21 października; 4, 18 listopada; 9 grudnia; 13, 27 stycznia.

Pracownicy

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
mateusz.stepien@uj.edu.pl

Dyżur on-line: środy 18:30-19:30: 6, 22 październik, 3, 17 listopad, 1, 15 grudzień, 5, 19 styczeń,

Dyżury stacjonarnie: wtorek 17:00-18:00: 12, 26 październik, 9, 23 listopad, 7,grudzień, 11, 25 styczeń.

Dr Michał Dudek
michal.dudek@uj.edu.pl

wtorek, godz. 08:00-09:00, sala 214, ul. Bracka 12

Dr Michalina Szafrańska
michalina.szafranska@uj.edu.pl
poniedziałek, godz. 15:45-16:45

Dr Ewa Górska
ewa.gorska@uj.edu.pl

Doktoranci prowadzący zajęcia

Mgr Ewa Radomska
ewa.radomska@doctoral.uj.edu.pl
środa, godz. 09:00-10:00

W pierwszą i ostatnią środę miesiąca dyżur odbywać się będzie on-line (Blackboard), zaś w pozostałe środy stacjonarnie.