Seminarium dr hab. Mateusza Stępnia

Prowadzący

Podstawowe informacje

Z uwagi na warunki epidemiologiczne seminaria prowadzone są zdalnie, przy pomocy MS TEAMS. Nie przeczy to możliwości, jeżeli tylko będzie to bezpieczne, organizowania za zgodą i wolą grupy kilku bezpośrednich spotkań. Tematy poruszane na seminariach wskazane są poniżej. Seminarzyści będą mieli możliwość uczestniczyć w licznych projektach badawczych prowadzonych w Katedrze.

 

Seminarium dla prawa stacjonarnego IV i V rok - Socjologia prawa i socjologia instytucji publicznych - prawadzone przez dr hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ - 17:00-18:00, nauczanie zdalne, pierwsze zajęcia 7 X 2020. 

 • empiryczne badania nad prawem 
 • kultury prawne (zwłaszcza chińska, islamska, japońska) 
 • uzasadnienia sądowe (np. elementy nietekstualne, złożoność poznawcza uzasadnień, ilościowe badania uzasadnień) 
 • zjawiska psycho-społeczne na sali sądowej (architektura sądowa, realizowanie zasad procesowych na salach sądowych, protokołowanie, śmiech, władza) 
 • sędziowie (np. empatia sędziowska, wypalenie zawodowe sędziów, stres sędziowski) 

 

Seminarium dla Administracji stacjonarnej I i II rok - Socjologia prawa i socjologia instytucji publicznych - prowadzone przez dr hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ - środa, 17:00-18:00, nauczanie zdalne, pierwsze zajęcia 7 X 2020. 

 • metody partycypacji publicznej 
 • ADR w administracji publicznej 
 • komunikacja wizualna w administracji publicznej 
 • jasność i zrozumiałość języka urzędowego  
 • rola architektury w relacjach petent - urzędnik 

 

Seminarium dla prawa niestacjonarnego IV i V rok - Socjologia prawa, mediacja, nauka o policji – prowadzone przez dr hab. Janina Czapską, prof. UJ oraz  dr hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ – piątek (zjazdy prawa), nauczanie zdalne, 16:00-18:15, pierwsze zajęcia 2 X 2020. 

 • empiryczne badania nad prawem 
 • różne odmiany ADR (w tym także ODR) 
 • interdyscyplinarne studia nad policją 
 • uzasadnienia sądowych (np. elementy nietekstualne, złożoność poznawcza uzasadnień, ilościowe badania uzasadnień) 
 • zjawiska psychospołeczne na sali sądowej (architektura sądowa, realizowanie zasad procesowych na salach sądowych, protokołowanie) 
 • badania nad sędziami (empatia sędziowska, wypalenie zawodowe sędziów, stres sędziowski)

 

Seminarium dla administracji niestacjonarnej I i II rok - Mediacja, nauka o policji, socjologia instytucji publicznych - dr hab. Janina Czapska, prof. UJ oraz dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ - piątek (zjazdy administracji), nauczanie zdalne, 16:00-18:15, pierwsze zajęcia 9 X 2020.

 • empiryczne badania nad prawem i administracją
 • różne odmiany ADR w administracji (w tym także ODR) 
 • interdyscyplinarne studia nad policją 
 • metody partycypacji publicznej 
 • komunikacja wizualna w administracji publicznej 
 • jasność i zrozumiałość języka urzędowego