Aktualności

Rok akademicki 2016/2017

 • Oglądanie prac z Psychologii społecznej
  Studenci, chcący obejrzeć swoje prace z Psychologii społecznej, proszeni są o zgłaszanie się na dyżury prof. Czapskiej, dr Szafrańskiej, mgr Struzińskiej i mgr. Mączki. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w harmonogramie dyżurów w okresie sesyjnym i przerwy międzysemestralnej.
 • Zaliczenie z Wprowadzenia do socjologii prawa
  Studenci, którzy w poprzednich latach zdali przedmiot Wprowadzenie do nauki socjologii prawa mogą w roku akademickim 2016/2017 uzyskać zaliczenie przedmiotu Współczesna myśl socjologiczno-prawna [KLIK]
 • Wprowadzenie do socjologii prawa i Socjologia prawa
  Katedra Socjologii Prawa UJ w roku akademickim 2016/2017 nie będzie prowadzić przedmiotu Wprowadzenie do socjologii prawa. Oznacza to, że uczestnictwo w przedmiocie Socjologia prawa (semestr letni) nie jest już objęte warunkiem wstępnym, jakim do tej pory było zaliczenie Wprowadzenia do socjologii prawa i może w nim uczestniczyć każdy student prawa (I-V rok studiów).

Dyżury

 • Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
  czwartek, godz. 15:00-17:00, p. 215
 • Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
  środa, godz. 17:00-18:00, p. 215
 • Dr hab. Mateusz Stępień
  środa, godz. 16:00-17:00, p. 214
 • Dr Michał Dudek
  środa, godz. 15:45-16:45, p. 214
 • Dr Michalina Szafrańska
  środa, godz. 13:30-14:30, p. 214
 • Mgr Jakub Mączka
  czwartek, godz. 16:00-17:00, p. 214
 • Mgr Katarzyna Struzińska
  czwartek, godz. 16:00-17:00, p. 214

 

Dyżury - zmiany

 

Informujemy, że:

Z uwagi na wyjazd służbowy najbliższy dyżur prof. Czapskiej odbędzie się wyjątkowo 22 lutego (środa) w godz. 14.00 – 16.00.

Dyżury dr hab Stępnia w czasie sesji będą się odbywały 30 stycznia, 3, 21 oraz 23 lutego w godzinach 8:00-9:00. Dodatkowo 5 lutego w godzinach 15:30-16:15, oraz 17 lutego w godzinach 17-17:45.

Dyżury dr Dudka w czasie sesji będą się odbywały 30 stycznia, 3, 9, 21 oraz 23 lutego w godzinach 8:00-9:00. Dodatkowo 17 lutego w godzinach 17-17:45.